Camprodon amb la Marató / Obra d’Esteve Moreno

Ella. Quadre a l’oli pintat aquest 2020 per l’artista camprodoní Esteve Moreno.